TIAMULIN 10%

415.000 VNĐ

ĐẶC TRỊ BỆNH ĐƯỜNG HÔ HẤP – SUYỄN LỢN -VIÊM PHỔI PHỨC HỢP – HỒNG LỴ – VIÊM HỒI TRÀNG

TIAMULIN
TIAMULIN 10%

415.000 VNĐ