TYLAN 50%

1.510.000 VNĐ

ĐẶC TRỊ ĐƯỜNG HÔ HẤP – TIÊU HÓA

HEN KHẸC, VIÊM PHỔI, XUẤT HUYẾT GAN THẬN…

TYLAN 50%
TYLAN 50%

1.510.000 VNĐ