SULFA-BACTRIM

445.000 VNĐ

ĐẶC TRỊ KÝ SINH TRÙNG ĐƯỜNG MÁU, BỆNH ĐẦU ĐEN, CẦU TRÙNG

SULFA-BACTRIM
SULFA-BACTRIM

445.000 VNĐ