DOXYVET-50

2.399.000 VNĐ

ĐẶC TRỊ HEN KHẸT, HEN GHÉP E.COLI, TỤ HUYẾT TRÙNG,

CORYZA SƯNG PHÙ ĐẦU, BỆNH ORT, VIÊM PHỔI DÍNH SƯỜN

DOXYVET-50
DOXYVET-50

2.399.000 VNĐ