TIMISIN 25%

748.000 VNĐ

ĐẶC TRỊ VIÊM PHỔI – KHÒ KHÈ 

VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP, SƯNG PHÙ ĐẦU, VIÊM-SƯNG KHỚP

(Dạng uống 500ml)

TIMISIN 25%
TIMISIN 25%

748.000 VNĐ