AMOXYCOL 400

1.355.000 VNĐ

ĐẶT TRỊ TIÊU CHẢY, TỤ HUYẾT TRÙNG, VIÊM RUỘT HOẠI TỬ

E.COLI, SƯNG PHÙ ĐẦU, VIÊM KHỚP, THƯƠNG HÀN

AMOXYCOL 400
AMOXYCOL 400

1.355.000 VNĐ