COLIMOX 500

1.150.000 VNĐ

ĐẶC TRỊ VIÊM RUỘT HOẠI TỬ – SƯNG PHÙ ĐẦU – HEN GHÉP E.COLI

AMOX 50
COLIMOX 500

1.150.000 VNĐ