PREMIX-PIG3

58.000 VNĐ

PREMIX CHUYÊN DÙNG CHO HEO 60KG ĐẾN XUẤT

KÍCH THÍCH THÈM ĂN, TĂNG SỨC ĐỀ KHÁNG

HỒNG DA, MƯỢT LÔNG, NỞ MÔNG, BUNG ĐÙI

PREMIX-PIG3
PREMIX-PIG3

58.000 VNĐ