GOLD-090-EGGS

329.000 VNĐ

SẢN PHẨM ĐẬM ĐẶC CAO CẤP CHUYÊN DÙNG CHO GÀ, VỊT, CÚT ĐẺ

NGĂN NGỪA VÀ ĐIỀU TRỊ CHỨNG HẤP THU KÉM DINH DƯỠNG

KÉO DÀI THỜI GIAN ĐẺ, TĂNG TỶ LỆ ĐẺ, NGỪA BẠI LIỆT

GOLD-090-EGGS
GOLD-090-EGGS

329.000 VNĐ