PREMIX-PIG

62.000 VNĐ

PREMIX-PIG CHUYÊN DÙNG CHO HEO

(30KG ĐẾN XUẤT)

NỞ MÔNG, BUNG ĐÙI, KÍCH THÍCH THÈM ĂN

GIẢM TIÊU TỐN THỨC ĂN, TĂNG LỢI NHUẬN

PREMIX-PIG
PREMIX-PIG

62.000 VNĐ