AP-FATTEN

148.000 VNĐ

THỨC ĂN BỔ SUNG GIÚP TĂNG TRỌNG, NỞ MÔNG, BUNG ĐÙI

(SẢN PHẨM ĐẬM ĐẶC DÙNG CHO HEO TỪ 60 ĐẾN XUẤT)

FATTEN
AP-FATTEN

148.000 VNĐ