HEPASOL

325.000 VNĐ

GIẢI ĐỘC GAN – LỌC THẬN CAO CẤP

PHỤC HỒI NHANH CHỨC NĂNG GAN – THẬN

DO CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM GÂY RA

HEPASOL
HEPASOL

325.000 VNĐ